strona główna

Opis działalności (historyczny)

GLINKOP SP. Z O.O. w likwidacji była górniczą firmą usługową, prowadzącą eksploatację i sprzedaż surowców ilastych na potrzeby przemysłu ceramicznego. Obecnie spółka nie zatrudnia pracowników i jest na końcowym etapie likwidacji.

  • Podziemny zakład górniczy Żarnów jest już zlikwidowany,
  • - nie jest u nas już dostępna glina Żarnów i glina Chełsty.

Głównym odbiorcą wydobywanej gliny Chełsty było OPOCZNO I sp. z o.o. , jak również inne zakłady ceramiczne z rejonu Opoczno-Końskie.