strona główna

Opis działalności

GLINKOP SP. Z O.O. jest górniczą firmą usługową, prowadzącą eksploatację i sprzedaż surowców ilastych na potrzeby przemysłu ceramicznego. Obecnie spółka zatrudnia ok. 30 pracowników i w sposób kompleksowy zabezpiecza ruch zakładu górniczego Chełsty.

  • Podziemny zakład górniczy Żarnów jest już zlikwidowany,
  • - dostępna jest jeszcze glina Żarnów, a wyłącznym dysponentem sprzedaży jest OPOCZNO I sp. z o.o.

Głównym odbiorcą wydobywanej gliny Chełsty jest OPOCZNO I sp. z o.o. , jak również inne zakłady ceramiczne z rejonu Opoczno-Końskie.